achtergond_genethica3.png

Helder denken

Uit de pagina’s Vragen is duidelijk geworden, dat gentech-katoen en -voedsel een reeks antwoorden geven zonder dat er duidelijke vragen gesteld zijn. Daardoor ontstaan er meer vragen dan antwoorden. Dat is niet erg: aan goede vragen hebben we meer dan aan snelle antwoorden. Het stellen van zinvolle vragen is het begin van elk gezond denkproces.

Helder denken is dan ook wat de Stichting Genethica als eerste stap ziet om verder te komen met duurzame productie en consumptie. Behalve vragen stellen, is het goed om daarbij twee veel voorkomende gedachten onder de loep te nemen:

Moet kunnen
Als wij het niet doen, doen anderen het wel

Eén van de vragen die hieruit naar voren komen, is: wat wil ik eigenlijk zelf? De Stichting Genethica heeft die vraag voor zichzelf proberen te beantwoorden:

Visie