achtergond_genethica3.png

Waarom gentechnologie?

Wat is nou het probleem met gentechnologie? Is er wel een probleem? “Er is niets goed of slecht, maar ons denken maakt dat ervan”, zei Hamlet (Shakespeare, 1601). Dus als wij een probleem ervaren in termen van goed of slecht, moeten we bij ons denken te rade gaan. Daarom legt de Stichting Genethica de nadruk op helder denken over gentechnologie.

Het is een technologie die we in ons voedsel en onze kleding niet direct kunnen waarnemen of beleven. Toch roept ze veel discussie op. Hoe komt dat? Het ligt voor de hand om je eerst af te vragen: waarom wordt er gentechnologie gebruikt bij de productie van voedsel en katoen?

Argumenten pro

Deze argumenten roepen echter een reeks vragen op. Bovendien kennen de moderne landbouw en voedselproductie zelf al veel nijpende vragen – worden die door gentechnologie adequaat beantwoord?

Vragen

De situatie kan als volgt gekarakteriseerd worden:
Gentechnologie is het antwoord. Maar wat was de vraag ook weer? (Weizsäcker)
De kernvraag blijkt te zijn: welke vraag willen we eigenlijk beantwoorden?

Helder denken