achtergond_genethica3.png

Gentech-voedsel

Gentech-voedsel, hoe zit het daarmee?

Veel mensen weten inmiddels wel dat er genetisch gemodificeerde soja, maïs en andere planten in ons voedsel verwerkt worden. Dat we echter ook de nodige additieven en aroma’s uit genetisch gemodificeerde microben (bacteriën en schimmels) eten, is minder bekend. Deze planten en microben zijn ‘aangepast’ door soortvreemde DNA-fragmenten in te bouwen in hun DNA. Veel mensen zetten serieuze vraagtekens bij de motieven hiervoor en de gevolgen ervan. Zo ook de Stichting Genethica (zie Waarom gentechnologie? en Visie). Maar hoe is de stand van zaken rond gentech-voedsel?

Zoek zoek
Voedselproducenten komen er niet graag voor uit dat ze gentechnologie gebruiken in ons voedsel: het zit hoofdzakelijk in die producten die niet onder de verplichting vallen om de consument via het etiket te informeren over gentechnologie. Gentech-producten die wel geëtiketteerd zijn, zijn in Europese winkels nauwelijks te vinden. Toch wordt er nog steeds veel gentechnologie gebruikt in de voedselproductieketen.
Lees meer...

Kenniseconomie
De Europese Commissie en de Nederlandse regering geven de ‘kennis-economie’ voorrang boven duurzame voedselproductie. Dat is de reden dat zij een toegeeflijk beleid hebben voor gentech-voedsel. Want dat de criteria voor toelating daarvan hier zo streng zouden zijn, is maar zeer gedeeltelijk waar.
Lees meer...

Koude handelsoorlog
De meeste gentech-grondstoffen komen uit de Verenigde Staten. Die vinden deze producten zo geweldig, dat ze iedereen die die mening niet deelt, met legale èn illegale middelen proberen te dwingen ze toch te slikken.
Lees meer...